Tag Archives: nhựa cuộn

Công Dụng của sàn nhựa PVC

1 Thông tin cơ bản về sàn nhựa PVC     Phân loại sàn nhựa PVC 1. Theo cấu trúc, nó được chia thành ba loại: loại hỗn hợp nhiều lớp, loại mờ đồng nhất và loại bán đồng nhất . Sàn nhựa PVC composite nhiều lớp: Sàn có cấu trúc nhiều lớp thường được ép từ 4 ~ 5 […]