Search Results for: vải dán tường

Vải dán tường sọc

vải dán tường sọc

Ưu điểm vải dán tường sọc

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được nhiều lần)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện cách âm tốt

+ Khó xé rách, độ bền cao.

+ Với khí hậu thời tiết nồm vẫn không bị nấm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải.

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường

Vải dán tượng màu sọc trắng nâu

Vải dán tượng màu sọc trắng nâu

Ưu điểm Vải dán tượng màu sọc trắng nâu

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện cách âm tốt

+ Khó xé rách, độ bền cao

+ Với khí hậu thời tiết nồm vẫn không bị ẩm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải.

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường.

Vải dán tường sọc nâu

vải dán tường sọc nâu

Ưu điểm vải dán tường sọc nâu

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần (tháo ra dán lại được)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện, cách âm tốt.

+ Khó xé rách, độ bền cao

+ Với khí hậu thời tiết nồm vẫn không bị ẩm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải.

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường.

Vải dán tường màu hồng

vải dán tường màu hồng

Ưu điểm vải dán tường màu hồng

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện âm tốt

+ Khó xé rách, độ bền cao.

+ Với khí hậu và thời tiết nồm vẫn không bị ẩm mốc, bong chóc, vẫn đảm bảo chất lượng vải.

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường

Vải dán tường màu trắng

vải dán tường màu trắng

Ưu điểm vải dán tường màu trắng

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được nhiều lần)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện cách âm tốt

+ Khó xé rách, độ bền cao

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường

Với khí hậu thời tiết nồm vẫn không bị ẩm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải.

Vải dán tường màu xanh

Vải dán tường màu xanh

Ưu điểm vải dán tường màu xanh

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được nhiều lần)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện cách âm tốt

+ Khó xé rách, độ bền cao

+ Với khí hậu thời tiết nồm không bị ẩm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường.

Vải dán tường màu vàng

Ưu điểm vải dán tường màu vàng

+ Không thấm nước

+ Khó xé rách, độ bền cao

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được nhiều lần)

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện cách âm tốt

+ Với khí hậu thời tiết nồm vẫn không bị ẩm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải

Vải dán tường 02

vải dán tường 02

Ưu điểm vải dán tường 02

+ Độ bền của vải dán tường cao hơn nhiều.

+ Vải dán tường có khả năng chống ẩm mốc rất tốt

+ Có thể tái sử dụng vải dán tường

+ Không thấm nước

+ Khó xé rách, độ bền cao.

+ Bề mặt phủ vinyl chống cháy, cách điện cách âm tốt

+ Tái sử dụng được nhiều lần ( tháo ra dán lại được nhiều lần )

Vải dán tường sợi thủy tinh

Vải dán tường sợi thủy tinh

Ưu điểm vải dán tường sợi thủy tinh.

+ Không thấm nước

+ Tái sử dụng được nhiều lần( tháo ra dán lại được nhiều lần )

+ Khó xé rách, độ bền cao.

+ Lớp đế thủy tinh bằng khoáng chất nên thân thiện với môi trường

+ Với khí hậu thời tiết nồm vẫn không bị ẩm mốc, bong tróc, vẫn đảm bảo chất lượng vải.

+ Bề mặt phủ Vinyl chống cháy, cách điện tốt.