Thuê thảm trải sàn

134 lượt xem

25.000

Thuê thảm trải sàn sự kiện hiện diện ở những nơi trang trọng và đặc biệt

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ dịch vụ cho thuê thảm trải sự kiện

Việc thuê mướn Thuê thảm trải sàn đơn giãn và không yêu cầu khối lượng

Thuê thảm trải sàn nhẹ, dễ sử dụng, việc vận chuyển rất đơn giãn

Phương thức Thuê thảm trải sàn: Tại tphcm giờ hành chính