Thu mua thảm cũ qua sử dụng

15.000

Nhưng cũng có rất nhiều nhu cầu thu mua thảm cũ qua sử dụng để trải sàn nhà xưởng,

kho bãi hay tái sử dụng tại những khu vực không quá cần thiết.

Nhưng người muốn mua không biết mua ở đâu mà người thanh lý thì thời điểm đó không biết ai có nhu cầu.

ngoài cung cấp và lắp đặt tất cả các dòng thảm trải sàn mới sẽ có nhu cầu thu mua thảm cũ,

 thảm trải sàn đã qua sử dụng dự trữ kho

đồng thời cung cấp bán thảm cũ cho những khách hàng có nhu cầu về thu mua thảm cũ.

Nhà bạn hoặc cơ quan, văn phòng bạn có sử dụng thảm trải sàn và  thảm đã  muốn thay thế.