Thợ sửa màn sáo

250.000

Rèm cửa, màn sáo bị hư hỏng hay cần thay thế, di dời nhưng bạn lại không có nhiều thời gian cùng kinh nghiệm. Hãy tìm đến ngay các thợ sửa màn sáo để được giúp đỡ.
Thay vì làm công việc mình không biết rõ, hãy dành thời gian đó cho những việc mình cần làm. Còn lại hãy để cho dịch vụ sửa chữa.