Thảm trải sự kiện

25.000

Quy cách của  : 2m x 50m = 100m2/ cây 55kg

xuất sư: Trung Quốc

Độ dày 2mm

Thảm trải sự kiện hiện diện ở những nơi trang trọng và đặc biệt

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ dịch vụ cho thuê thảm trải sự kiện

Việc thuê mướn thảm trải sự kiện đơn giãn và không yêu cầu khối lượng

thảm trải sự kiện nhẹ, dễ sử dụng, việc vận chuyển rất đơn giãn