Thảm cuộn trơn

95.000

  • Thảm cuộn trơn có tính năng giữ nhiệt tốt, có thể làm giảm tiếng ồn và yêu cầu vệ sinh và bảo dưỡng cho tấm thảm đẹp dễ dàng hơn.